Στην άσκηση που ακολουθεί επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις..

Quiz